ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นิยม อู่ผลเจริญ (ปื๊ด)
ปีที่จบ : 2536   รุ่น : ม.6รุ่น4
อีเมล์ : niyomau.au@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : ร้านข้าวมันไก่ และเจเจ ข้าวสาร
ตำแหน่ง : ทุกหน้าที่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: วัดโพธิ์แจ้ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 09 พ.ค. 2557,20:28 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.140.209


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล