ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.โกเมศ สงวนศักดิ์ (ชื่อเดิม) ภูสิทธิ์ (-)
ปีที่จบ : ม.ศ.๓ ปี ๒๓   รุ่น : ๒
อีเมล์ : komes.sa@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ( กก.ดส.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่งานสืบสวนตรวจตราและควบคุม
ที่อยู่ที่ทำงาน

: กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ( กก.ดส.) ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 ส.ค. 2557,07:32 น.   หมายเลขไอพี : 180.180.43.238


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล