รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวน้ำผึ้ง ยะวงษา (ฟาว)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 25
อีเมล์ : nut_love_kb@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อบต.โพทะเล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วย จนท. วิเคราะห์แผน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายฯ จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ธ.ค. 2557,02:00 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.159.135


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล