รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : พันธ์กานต์ โพธิ์กร่าง (ฟลุ๊ค)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 27
อีเมล์ : parnkan.kbws@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : J.I.B. Computer Group Company Limited
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายออนไลน์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 21 ถ. พหลโยธิน แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2564,10:07 น.   หมายเลขไอพี : 183.88.85.254


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล