ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เริ่มก่อสร้างพร้อมกับอาคารเรียน 1 ใช้เป็นห้องเรียนสำรองก่อนที่อาคารถาวรจะเสร็จ ปัจจุบันทรุดโทรม ไม่เหมาะกับการเป็นห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร