ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.ย. 65 ถึง 23 ก.ย. 65 กำหนดการสอบปลายภาค
คำสั่งคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
07 เม.ย. 61 ประกาศผล และ มอบตัว ม.1 และ ม.4
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O - Net ม.6
02 เม.ย. 61 สอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
26 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O - Net ม.3
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
09 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
09 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ม.3 และ ม.6
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
09 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 สอบ O - Net ม.6
โรงเรียนสิงห์บุรี
27 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
23 ก.พ. 61 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม