ตัวอย่างแผนงบประมาณปี 60
กลุ่มา่ระการเรียนรู้ ภาษาไทย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.5 KB
กลุ่มา่ระการเรียนรู้ คณิตสาสตร์ (บูรณาการ 4 กลุ่ม)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.5 KB
กลุ่มา่ระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104 KB
กลุ่มา่ระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.01 KB
กลุ่มา่ระการเรียนรู้ สุขศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92 KB
กลุ่มา่ระการเรียนรู้ การงาน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.26 KB
กลุ่มา่ระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.91 KB
แนะแนว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.88 KB
ฝ่ายบริหาร วิชาการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.77 KB
ฝ่ายบริหาร งบประมาณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.16 KB
ฝ่ายบริหาร บุคคล
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.6 KB
ฝ่ายบริหาร ทั่วไป
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.38 KB