สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปค่ายบางระจัน สัญลักษณ์ ค่าย และเชิงเทิน ของค่ายในสมัยโบราณ  เพื่อป้องกันข้าศึกรุกราน  ป้องกันการรุกทางราบ  น้ำ  และอากาศ
รูป โลห์   :  ซึ่งล้อมรอบค่าย  โลห์เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวขณะที่ใช้ดาบมือเดียว  สามารถเป็นอุปกรณ์ป้องกันตนเอง  และเป็นอาวุธได้ด้วย  จะมีหลายแบบ  ทั้งเป็นวงกลม  หลายเหลี่ยม
อักษรชื่อโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  :  ชื่อนี้ตั้งตามอำเภอ  ค่ายบางระจัน ซึ่งได้เป็นอำเภอที่ 6 ที่ได้แยกจากอำเภอบางระจัน  นามนี้มีความสำคัญครั้งในอดีต พ.ศ.2309 ได้มีเหล่าผู้กล้าได้รวมตัวกัน ณ บ้านบางระจัน 
สัญลักษณ์โรงเรียนและในฝัน
ตราโรงเรียน  และโรงเรียนในฝัน  พร้อมทั้งตรา สพฐ. และ Labschool  ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกอำเภอ  มีโรงเรียนดีๆ  และโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ได้รับฉันทานุมัติ จากประชาคมชาวอำเภอค่ายบางระจัน  ให้เป็นเรียนโรงเรียนในฝัน รุ่น แรก  และเป็นกลุ่ม เร่งสู่ฝัน( Fast Track ) ภายในปีเดียว  เราสามารถรับการตรวจเยี่ยมและรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อ วันที่  9  พฤศจิกายน  2548  เป็นลำดับที่  53  ของประเทศไทย  ประธานในการตรวจเยี่ยมคือ  นายวินัย  รอดจ่าย