ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
สัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน  กำหนด  ๑-๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ปีที่  ๑๒  
กำหนดการพิธีเปิดโครงการสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  อนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน

เวลา ๐๗.๐๐  น. -  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู นักเรียนและผู้เข้าร่วมพิธีฯพร้อมกันบริเวณ มลฑลพิธี
เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  ประธานในพิธีฯ  นายอัครเดช  เจิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เดินทางมาถึงบริเวณ   มลฑลพิธี         
-  เจ้าหน้าที่ศาสนพิธี  อาราธนาศีล
-  พระสงฆ์ให้ศีล
-  เจ้าหน้าที่ศาสนพิธี อาราธนาพระปริตร  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
-  ประธานในพิธีฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ถวายเครื่องจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐  รูป *
เวลา  ๐๙.๓๐  น. -  ประธานในพิธีฯ  จุดธูป  ๑๑  ดอก  วางพวงมาลาสักการะวีรชนชาวบ้าบางระจัน
-  ประธานจัดงานฯ  นายธีระ  เหลียวสุธีร์  นายอำเภอค่ายบางระจัน  กล่าวรายงาน และเชิญประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดสัปดาห์สร้างจิตสำนึกรำลึกวีรกรรมชาวบ้านบางระจัน
-  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชศึกบางระจัน
-  พระครูวิชิตวุฒิคุณ เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน  กล่าวปาฐกถา "กตเวทิตาคุณ แด่วีรชนผู้กล้าชาวบ้านบางระจัน "
-  ผู้แทนนักเรียน กล่าวสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน   
-  ผู้แทนนักเรียน  นำกล่าวคำปฏิญาณฯ
เวลา  ๑๐.๐๐  น. -  ประธานในพิธีฯ  ลั่นฆ้องชัย  ๓  ครั้ง  เพื่อปล่อยขบวนรถยนต์ตกแต่งธงวีรชน  รูปพระอาจารย์ธรรมโชติ  รูปอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน รถนักเรียน ของแต่ละสถานศึกษา เพื่อนำไปแห่วนรอบจังหวัดสิงห์บุรี ** และนำไปปฏิบัติกิจกรรม ณ สถานศึกษาตนเอง
-  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ชศึกบางระจัน
-  ประธานฝ่ายสงฆ์  พระครูวิชิตวุฒิคุณ  เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แก่ขบวนรถยนต์  ครู นักเรียน และผู้ร่วมงาน  
-  ขบวนแห่  วนรอบจังหวัดสิงห์บุรี และกลับสู่สถานศึกษาด้วยความปลอดภัย

หมายเหตุ  : นักเรียน  แต่งกายชุดนักเรียน / ผู้เข้าร่วมงานแต่งกายเสื้อสีแดงวีรชน
     * รายนาม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์  จำนวน  ๙+๑  รูป
พระครูวิชิตวุฒิคุณ  เจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน   ประธานฝ่ายสงฆ์
๑.  พระครูธรรมาภิวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดคลองระมาน เจ้าคระตำบลโพทะเล  
๒.  พระครูวัตตสารโสภิต เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
๓.  พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ
๔.  พระภาวนาวรานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ( หนองลี )
๕.  พระครูสถิตธรรมาลังการ เจ้าอาวาสวัดประดับ เจ้าคณะตำบลบางระจัน
๖.  พระครูประสุตสารคุณ เจ้าอาวาสวัดม่วง
๗.  พระครูภาวนาสิงหเขต เจ้าอาวาสวัดดอนตะโหนด
๘.  พระครูโพธิกิติคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สังฆาราม
๙.  พระครูสัทธาธีรคุณ เจ้าอาวาสวัดกลางท่าข้าม
**การจัดขบวนแห่
๑.  รถตำรวจจราจร  สภ.ค่ายบางระจัน
๒.  รถประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม  เทศบาลตำบลโพสังโฆ
ขบวนรถกลุ่มโรงเรียน ค่ายบางระจัน
๓.  รถรูปพระอาจารย์ธรรมโชติ  ธงวีรชน  รูปอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจัน + รถนักเรียน
๔.  รถรูป  ธง  + รถนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนค่ายบางระจัน
๕.  รถวงดุริยางค์ โรงเรียนค่ายาบงระจันวิทยาคม
ขบวนรถกลุ่มโรงเรียน วีรชน
๖.  รถรูป  ธง  + รถนักเรียน  กลุ่มโรงเรียนวีรชน
๗.  รถรูป  ธง  + รถเครือข่าย  สภาวัฒนธรรมเทศบาล  อ.บต.ต่างๆ
๘.  รถประชาสัมพันธ์ อ.บต.โพทะเล
***เส้นทางการเดินทาง
๑.  เริ่มออกเดินทาง  จากอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน  เลี้ยวซ้าย  ตรงไปสี่แยกท่าข้าม
                 ๒.  จากสี่แยกท่าข้าม ตรงไป สี่แยก สาธารณสุข
๓.  ตรงไป สามแยก บุ้งกี๋  เลี้ยวซ้าย ตรงไปยังสี่แยกดงมะขามเทศ
๔.  เลี้ยวขวา  เข้าถนนหน้าวัดโพธิ์แก้วนพคุณ  สี่แยก เลี้ยวซ้าย  ตรงไปโรงพยาบาลสิงห์บุรี
๕.  ถึงสามแยก หน้าโรงแรมแกรนด์ลีโอ เลี้ยวซ้าย  ไปยังแยกเก้าเกจิอาจารย์
๖.  ตรงไปยังสี่แยกวีรชน (ถนนเลี่ยงเมือง )
๗.  สี่แยกวีรชน  เลี้ยวขวา  สู่ตลาดบางระจัน
๘.  ถึงจุดแยก
-  สี่แยกไหสี่หู  กลุ่มค่ายบางระจัน  เลี้ยวซ้าย ถึง่ทาข้าม  เลี้ยวขวา สู่โรงเรียน
-  สี่แยกไหสี่หู  กลุ่มวีรชน   ตรงไปยังหนองลี  สามแยกหนองลี ซ้ายมาค่ายบางระจัน  ขวาไปยังหนองกระทุ่ม  เข้าโรงเรียนนักเรียนจาก โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
ผอ.มานิตย์ อิ่มอ่อง ผอ.มานะ ทองรักษ์ และคณะผู้บริหารโรงเรียน และสมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมอำเภอค่ายบางระจัน
นายชูศักดิ์ ลิ้มกิติศุภสิน ประธานสภาวัฒนธรรม กล่าวรายงานต่อท่านประธาน
นายพงษ์รัตน์ ภิรมภ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2559,11:23   อ่าน 2731 ครั้ง