ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วันที่  28  กรกฎาคม  2559  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  นำนักเรียนจำนวน  44  คน ครู  4 ท่านร่วมกิจกรรมศึกษา ศูนย์รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  ณ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อศึกษา  เรื่องการกำหนดโลก  ระบบสุริยะ  ยานอวกาศ  ระบบภูมิสารสนเทศ  ดาวเทียม  การดำรงชีวิตในอวกาศ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  ดังชื่อของศูนย์  Space  Inspirium  ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากร  
อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อยู่ที่สถานีรับดาวเทียม ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เข้าสู่อาคารนิทรรศการ ยืนทักทายด้วยมนุษย์อวกาศ
นี่คือแหล่วสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์น้อยทั้งหลาย
เรามาคณะแรก พี่วิทยากรเลยขอให้เราเข้าก่อน เพื่อจะได้บรรยายได้อย่างเต็มที่ เพราะต่อจากคณะเรา เด็กนักเรียนจากโรงเรียนประถมอีก หลายคันรถ
พร้อมหรือยัง...จุดก้าวเข้าสู่ Go to Space ...We are ready. Yes...Go
กำเนิดเอกภพ...ตรงตามบทเรียนวิทย์ ม.ปลายทุกคนเลย
Time line กำเนิดเอกภพ
กำเนิดสุริยะ...ถือว่าเป็นนิทรรศการที่น่าดูชมแห่งหนึ่งทีเดียว
โมเดลของระบบสุริยะ จากดาวเนปจูน
ดาวเสาร์ มีเสน่ห์ที่วงแหวน ใหย่เป็นอันดับสอง
พี่ใหญ่ในระบบดาวเคราะห์ คือดาวพฤหัสบดี คือจูปิเตอร์
และนี่คือแหล่งกำเนิดพลังงาน...ดวงอาทิตย์
เครื่องเล่น ที่ไม่ใช่เล่นๆ ชีวิตบนยานอวกาศ นั่งบนไจโรสโคป ถ้าสนใจลองถาม นายธีระภัทร ว่าเป็นอย่างไร
ชีวิตบนโลก...ทั้งๆที่เราอยู่แล้วเรารู้อะไรบ้าง
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,20:23   อ่าน 3170 ครั้ง