ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วันที่  28  กรกฎาคม  2559  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  นำนักเรียนจำนวน  44  คน ครู  4 ท่านร่วมกิจกรรมศึกษา ศูนย์รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  ณ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อศึกษา  เรื่องการกำหนดโลก  ระบบสุริยะ  ยานอวกาศ  ระบบภูมิสารสนเทศ  ดาวเทียม  การดำรงชีวิตในอวกาศ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  ดังชื่อของศูนย์  Space  Inspirium  ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากร  
ดาวเทียมที่ส่งไปอวกาศ มีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับต่ำ กลาง สูง และวงโคจรอื่นๆแล้วแต่ว่าจะนำข้อมุลมาใช้เรื่องเกี่ยวกับอะไร
มนุษย์ สองคน ไปเดินท่องอวกาศ มียานอวกาศ ผ่านมาสนุกดีครับ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,20:23   อ่าน 2943 ครั้ง