ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษา : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
วันที่  28  กรกฎาคม  2559  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  นำนักเรียนจำนวน  44  คน ครู  4 ท่านร่วมกิจกรรมศึกษา ศูนย์รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  ณ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อศึกษา  เรื่องการกำหนดโลก  ระบบสุริยะ  ยานอวกาศ  ระบบภูมิสารสนเทศ  ดาวเทียม  การดำรงชีวิตในอวกาศ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  ดังชื่อของศูนย์  Space  Inspirium  ได้รับความรู้มากมายจากวิทยากร  
เป็นเทคโนโลยีนำสมัย ฉายภาพขณะเราเกลี่ยทรายให้มีความสุง ต่างๆกัน ภาพที่ปรากฏ จะประมวลผลด้วยดปรแกรม เห้น หลุมทราย เนินทรายด้วยสีต่างๆกัน แจ๋ว อันนี้ชอบๆๆ
มีคำบรรยายให้ดูด้วย น่าสนใจ
เราได้ห้องพิเศษ ฟังบรรยายสรุป ทำงาน ทานอาหาร ครบเลย ขอบคุณทางดครงการครับ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2559,20:23   อ่าน 2945 ครั้ง