ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้และการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9(PA)
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมจัดอบรมเชิงปฏิบัตการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9(PA) โดยท่านวิทยากร ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและอาจารย์สุปรียา ตันติวีรคุณ อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคณะครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,19:09   อ่าน 833 ครั้ง