หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 815.69 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.63 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.32 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.57 KB

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 459.03 KB

3. การพัฒนาบุคลากร

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.83 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.19 KB

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Adobe Acrobat Document ว9   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
Adobe Acrobat Document ว10   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.83 MB
Adobe Acrobat Document ว20   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
Adobe Acrobat Document ว14   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.22 KB
Adobe Acrobat Document ว12   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
Adobe Acrobat Document ว21   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือประเมินวิทยฐานะ ตำแหน่ง บริหารสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือประเมินตำแหน่งสายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Adobe Acrobat Document การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ฯ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.07 MB
Adobe Acrobat Document การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 623.89 KB
Adobe Acrobat Document การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 866.74 KB
Adobe Acrobat Document การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 694.08 KB