รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลความพึงใจฝ่ายบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.47 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลความพึงพอใจของฝ่ายบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.99 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.85 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.48 KB