ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  รับสมัครนักเรียน  ใหม่  ม.1  และ ม.4 ประจำปีการศึกษา  2560

 การรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , มัธยมศึกษาปีที่ 4


ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันรับสมัคร  

      วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

       เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร

1.       ใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรอง

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร

-          มีชื่อบิดามารดา และผู้ปกครอง

-          มีชื่อนักเรียน

3.       รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4.       สมุดประวัติการตรวจสุขภาพ

สอบวัดความรู้พื้นฐาน

      วันที่ 9 เมษายน 2560

       ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น.

ประกาศผล และ มอบตัว

      วันที่ 18 เมษายน 2560

       ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น.

เตรียมความพร้อม

       วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2560

เปิดเรียน

       วันที่ 15 พฤษภาคม 

สิทธิพิเศษสำหรับ นักเรียน ม.1

1.       ได้รับชุดพลศึกษา จำนวน 1 ชุด

2.       ได้รับหนังสือเรียนฟรี

3.       ได้รับเงินสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย

4.       นักเรียนเรียนดี อันดับ 1-3 ของแต่ละโรงเรียนรับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท(โรงเรียนทำหนังสือรับรอง การได้ผลการเรียนอันดับ 1-3 )

5.       มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวนมาก

6.       มีรถรับส่งของโรงเรียน (ตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันรับสมัคร

      วันที่ 27-30 มีนาคม 2560

       เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร

1.       ใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรอง

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร

-          มีชื่อบิดามารดา และผู้ปกครอง

-          มีชื่อนักเรียน

3.       รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สอบวัดความรู้พื้นฐาน

      วันที่ 9 เมษายน 2560

       ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น.

ประกาศผล และ มอบตัว

      วันที่ 18 เมษายน 2560

      ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น.

เตรียมความพร้อม

       วันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2560

เปิดเรียน

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

สิทธิพิเศษสำหรับ นักเรียน ม.4

1.       ได้รับชุดพลศึกษา จำนวน 1 ชุด

2.       ได้รับหนังสือเรียนฟรี

3.       ได้รับเงินสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแต่งกาย

4.       นักเรียนเรียนดี อันดับ 1-3 ของแต่ละโรงเรียนรับทุนการศึกษาคนละ 1,500 บาท(โรงเรียนทำหนังสือรับรอง การได้ผลการเรียนอันดับ 1-3 )

5.       มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน

6.       มีสิทธิกู้ยืมเงินของโครงการ กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

7.       มีสิทธิได้เรียน นักศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.)

8.       มีสิทธิรับทุนการศึกษา “กรุงไทยสานฝัน” ของธนาคารกรุงไทย ปีละ 50,000 บาท จนจบปริญญาตรี

9.       มีรถรับส่งของโรงเรียน (ตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด)

     โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เป็นโรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา สอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่บนถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี

เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2520 จนถึงปัจจุบัน รวม 40 ปี

 สีประจำโรงเรียน       ม่วง –ขาว

อักษรย่อ                ค.บ.

คติพจน์                 นัตถิ ปัญญา สมา อาภา

                         (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

คำขวัญ                 เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย

ความภาคภูมิใจ

1. เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

2. โรงเรียนวิถีพุทธ

3. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ธนาคารกรุงไทย

4. โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ

5. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม

 

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1276 ครั้ง