ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันรับสมัคร  

      วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561

       เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานการสมัคร

1.       ใบแสดงผลการเรียน หรือ ใบรับรอง

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร

-          มีชื่อบิดามารดา และผู้ปกครอง

-          มีชื่อนักเรียน

3.       รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

4.       สมุดประวัติการตรวจสุขภาพ

สอบวัดความรู้พื้นฐาน

      วันที่ 2 เมษายน 2561

       ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น.

ประกาศผล และ มอบตัว

      วันที่ 7 เมษายน 2561

       ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น.

เตรียมความพร้อม

       วันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2561

เปิดเรียน

       วันที่ 15 พฤษภาคม 
 

สิทธิพิเศษสำหรับ 

1.       ได้รับชุดพลศึกษา จำนวน 1 ชุด

2.       นักเรียนเรียนดี อันดับ 1-3 ของแต่ละโรงเรียนรับ
  ทุนการศึกษา ม.1 = 1,500 บาท ม.4 = 2,000 บาท
  (ต้องมีเอกสารรับรองจากทางโรงเรียน )

3.       มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวนมาก

4.       มีรถรับส่งของโรงเรียน (ตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด)

5.   มีสิทธิกู้ยืมเงินของโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) เฉพาะชั้น ม.4

6.   มีสิทธิได้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร (เฉพาะชั้น ม.4)

7.  ได้รับหนังสือยืมเรียนตามนโยบายของรัฐบาล

8.  ได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน/ค่าเสื้อผ้า

 


โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 976 ครั้ง