ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
สพม.๕  แต่งตั้งคณะกรรมการมาประเมิน  ๘  องค์ประกอบเพื่อเสริมสร้างให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความเข้มแข็ง  ยืนอยู่บนมาตรฐานสากล  ด้วยตนเอง  ของคุณ รองฯวัฒนา  โคตรมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สพม.๕ หัวหน้าทีม  ผอ.พรชัย  ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี  ผอ.วราภรณ์  วีระพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา   ผอ.วิชาญ  การะเกตุ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม  และ ศน.นันทพร  มั่นทัพ  ที่ได้ใช้คำแนะนำและเพิ่มศักยภาพ  ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
อ.วรวุฒิ กองแก้ว กรรมการสถานศึกษาร่วมเสนอแนะให้กับโรงเรียน
รองฯศักดา หัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดการรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด
ผอ.บำเหน็จ บุษบงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพม.๕ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะ
ผอ.ฉัตรชัย ต๊ะปินตา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและร่วมให้คำแนะนำ
ทั้งคณะได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
เสนอแนวทางที่จะประเมินแล้วยังพูดคุยแนวทางการพัฒนาการศึกษาอื่นๆด้วย
ผอ.บำเหน็จ ให้คำแนะนำ และรองฯศักดา รับฟังคำแนะนำ
รองฯวัฒนา ประธานคณะกรรมการฯ ผอ.พรชัย ยิ้มพงษ์ เป็นกรรมการประเมินภายในฯ
ผอ.วราภรณ์ เป็นคณะกรรมการ ผอ.มานิตย์ ต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
ศน.นันทพร และรองศักดา กำลังปรับข้อความจากการประเมินครั้งนี้
ผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียนทั้ง ๑๕ มาตรฐาน และ ๘ องค์ประกอบ เตรียมพร้อมสำหรับกรรมการ
ห้องประชุมผู้อำนวยการ เต็มไปด้วยข้อมูล
มีการศึกษาข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ เพื่อยืนยันข้อมูล
๓ สาวแห่ง สพม.๕ ไม่ใช่ธรรมดา
ผอ.มานิตย์ แนะนำบุคลากรของโรงเรียน
ผอ.มานิตย์ เกริ่นนำแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
กรรมการก็แนะนำโดย รองวัฒนา โคตรมี ผอ.พรชัย ยิ้มพงษ์ ผอ.วราภรณ์ วีระพงษ์ ผอ.วิชาญ การเกตุ ศน.นันทพร มั่นทัพ
ไม่น่าเล้ย สวยทั้งคู่มานั่งใกล้กันเสียได้
แต่งานคืองาน ทั้งคระเอาจริงจังกับประเด็น รวมทั้งการทำงานแบบบูรณาการ
ผอ.วิชาญ แห่งศรีวินิตวิทยาคม
ผอ.พรชัย โรงเรียนสิงห์บุรี ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการพัฒนาคุณครู
องค์ประกอบสำคัญ ผู้อำนวยการกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2558,11:30   อ่าน 1353 ครั้ง