ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน
วันที่ ๔  กุมพันธ์  เป็นวันสดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญ  ของเหล่าบรรพบุรุษ  ชาวบางระจันร่วมกันต่อสู้กับข้าศึก จนชนะได้ถึง  ๗ ครัง  วีรกรรมครั้งนั้นสร้างความภูมิใจให้กับเหล่าอนุชนรุ่นหลัง  ซึ่งเป็นลูกหลานวีรชน  ได้จดจำ  " สู้  ศรัทธา  สามัคคี "  กุญแจสำคัญที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย

กำหนดการงาน "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน  ๒๕๐ ปี "
ระหว่างวันที่  ๓-๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
ณ  บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น และอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน
--------------------
วันพฤหัสบดีที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
พิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติ

เวลา ๐๗.๐๐  น. -  ผู้ร่วมพิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติพร้อมกันบริเวณวิหารจตุรมุข ภายในวัดโพธิ์เก้าต้น
เวลา  ๐๗.๓๐  น. -  ประธานในพิธีฯ นายอัครเดช  เจิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เดินทางถึงบริเวณวิหารจตุรมุขวัดโพธิ์เก้าต้น
-  ประธานในพิธีฯ นมัสการรูปจำลองพระอาจารย์ธรรมโชติ  ถวายพวงมาลัย ปิดทองประกอบพิธีสักการะรูปจำลองพระอาจารย์ธรรมโชติ
-  เสร็จแล้วเดินทางต่อไปยังอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน

พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชน
เวลา  ๐๗.๓๐  น. -  ผู้ร่วมพิธีฯ พร้อมกันบริเวณด้านบนอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
เวลา  ๐๘.๐๐  น. -  ประธานในพิธีฯ  นายอัครเดช  เจิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เดินทางถึงบริเวณมณฑลพิธี ด้านบนอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน  ( ดุริยางค์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ )
-  ประธานในพิธีฯ คล้องพวงมาลัยวีรชนบนอนุสาวรีย์  จำนวน ๑๒  พวง
-  ประธานจุดธูป เทียน  สักการะอนุสาวรีย์วีรชน
-  ประธานจุดธูปเทียน ณ ปะรำพิธีบางสรวง  
-  พราหมณ์กล่าวคำสักการะดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน
-  โปรยข้ามตอก ดอกไม้
-  เสร็พิธี

พิธีสงฆ
เวลา  ๐๘.๐๐  น. -  ผู้ร่วมพิธีสงฆ์พร้อมกันบริเวณเต็นท์พิธี  บนลานเอนกประสงค์ด้านข้างศาลาตรีมุข
เวลา ๐๘.๑๕  น. -  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๒๒ รูปถึงบริเวณเต็นท์มณฑลพิธี
เวลา ๐๘.๓๐  น. -  ประธานในพิธีฯ  เดินทางมาถึงสถานที่จัดพิธีฯ
-  ประธานในพิธีฯ  จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย
-  ประธานในพิธีฯ  ทอดผ้าบังสุกุล  ๒๒  ผืน
-  พระสงฆ์ทักษิณานุปทาน (ชักผ้าบังสุกุล)
-  เจ้าหน้าที่อาราธนาศิล
-  พระสงฆ์ให้ศีล  และเจริญพระพุทธมนต์
-  ประะานในพิธีฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นดตและเครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์
-  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา 
-  ประธานในพิธีฯ กรวดน้ำรับพร
-  ประธานในพิธีฯกราบลาพระรัตนตรัย

พิธีวางพวงมาลา
เวลา  ๐๗.๓๐  น. -  ผู้ร่วมพิธีลงทะเบียนวางพวงมาลา
เวลา  ๐๙.๐๐  น. -  ผู้ร่วมพิธีวางพวงมาลาตามลำดับการลงทะเบียน
เวลา  ๐๙.๔๕ น. -  ผู้แทนเหล่าทัพ  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ วางพวงมาลาตามลำดับ
เวลา  ๐๙.๕๐ น. -  ประธานในพิธีฯขึ้นไปบนอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน 
-  ประธานวางพวงมาลา 
-  ประธานกล่าวสดุดีวีรกรรมของวีรชนชาวบ้านบางระจัน ( จบแล้วทุกคนสงบนิ่ง ๑ นาที ) 
   ขณะเดียวกันพลแตรเดี่ยวเป่าแตรนอน  ผู้ร่วมพิธีทำความเคารพพร้อมกัน
-  เสร็จพิธี

โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2559,00:00   อ่าน 1278 ครั้ง