ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
          การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน  โครงการโรงเรียนในฝัน  ได้รับการก่อตั้ง เมื่อ  22  เมษายน 2546  โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนในอำเภอค่ายบางระจัน  เข้าร่วมโครงการเมื่อ ปี พ.ศ.2547  และเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเร่งสู่ฝัน ( Fast trace ) สร้างใน 1 ปี  ได้รับการตรวจเยี่ยม และรับรอง เมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2548  

       ในวันจันทร์ที่  1  สิงหาคม   2559
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน  ชุดที่ 7  ซึ่งประกอบด้วย
         1.  ผู้อำนวยการเบญจวรรณ   โมธินา   ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา     ประธานกรรมการ
         2.  ผู้อำนวยการกาญจนา       บุญคง   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม   กรรมการ
         3.  นายอิทธิฤทธิ์         พงษ์ปิยะรัตน์   ศึกษานิเทศก์  สพม.5   กรรมการและเลขานุการ
         ตั้งแต่เวลา   13.00  -  16.00  น.

       ประเด็นการประเมิน ภาพรวมของโรงเรียนในแต่ละด้าน
         ด้านที่ 1  คุณภาพนักเรียน
         ด้านที่ 2  คุณภาพครู
         ด้านที่ 3  คุณภาพแหล่งเรียนรู้
         ด้านที่ 4  คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต
         ด้านที่ 5  คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
         ด้านที่ 6  คุณภาพการบริหารจัดการ 
          โดยเน้นการนำเสนอผลงานของนักเรียน แบบบูรณาการ  ผ่าน ICT
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 2102 ครั้ง