ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระอาจารย์...กับรางวัลบุคคลแห่งปี ๒๕๕๖
ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้เข้าสู่โครงการวิถีพุทธ  โดยมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส เจ้าคณะตำบลโพสังโฆ องค์อุปถัมภ์โครงการวิถีพุทธ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  วันนี้สังคมได้รับรู้ที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ  แรงทรัพย์และสติปัญญา  หวังเพียงให้เยาวชนทุกคนเป็นคนดี  แหล่งเพาะพันธุ์ดีแห่งนี้(สถานปฏิบัติธรรม) ของจังหวัดสิงห์บุรี  ยินดีต้อนรับทุกท่าน  ท่านได้รับประทานรางวัล ระฆังทอง   รางวัลพระกินรี  รางวัลตาชั่งทองคำ  จากหลายๆหน่วยงานแต่ทั้งหมด  จะมอบถวายให้แก่ผู้ที่ทำความดีเกี่ยวกับการเผยแพร่ธรรมะ  เป็นต้น
บุคคลดีเด่น...ดี...เป็นแบบอย่าง...น่ายกย่อง
รางวัลตาชั่งทอง
ตาชั่งทอง...บุคคลสงเคราะห์แห่งปี
รางวัลพระกินรี
รางวัลบุคคลแบบอย่าง"คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท "
รางวัลระฆังทอง
กำหนดการรับรางวับ 11มิถุนายน 2556
ประกาศเกียรติคุณบุคคลแห่งปี 2556
รางวัลระฆังทอง"บุคคลแห่งปี ประจำปี 2556 สาขานักพัฒนา และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและศาสนา(ฝ่ายคณะสงฆ์)
พระอาจารย์ของพวกเรา...ทุกคน 10 ปีแห่งการปรับ สร้าง และขยายแนวคิดสร้างคนดี
คณะสงฆ์เข้ารับประทานรางวัลหลายรูปรูปทั่วประเทศไทย
ช่วงเตรียมการ ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระสงฆ์รูปอื่น
เตรียมพร้อม ณ ห้องประชุมสถาบันจุฬาภรณ์
มีทั้งพระสงฆ์ สื่อมวลชน ดารานักแสดง นักพูดสร้างสรรค์
แจกอย่างไรก็ไม่หมด เพราะสังคมมีแต่คนดี
องค์ประธานพิธี"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ "เสด็จประทานเกียรติบัตร
เตรียมพิธีอย่างสมเกียรติ
พระครูวิสุทธาภิรักษ์ รับ เกียรติบัตร ประทาน จากประธานในพิธี
ฯพณฯอำพน เสนาณรงค์ องคมนตรี ประทาน ระฆังทอง
ความภาคภูมิใจของลูกๆ ชาวม่วงขาว ทุกคน
และนี่คือ แหล่งเพาะพันธุ์ดี ...ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มีแบบอย่างที่ให้ลอกเลียนแบบ
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2556,11:32   อ่าน 1678 ครั้ง