ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
๔ ก.พ. สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน
นักเรียนร่วมแสดง "เราสู้" ในพิธีเปิด
เป็นมัคคุเทศก์น้อย ประจำกระท่อมวีรชน
ผู้บริหารร่วมพิธีวางพวงมาลา
ร่วมจัดพิธีวางพวงมาลา
ปีนี้ มีถึง 131 หน่วยงานที่ร่วมวางพวงมาลา
เตรียมสถานที่
ขบวนนำ โดยดุริยางค์ค่ายบางระจันวิทยาคม
ขบวนที่ 2 รด.เชิญธงชาติ ลูกเสือเชิญธงวีรชน
อ.สันติ อ.วิไล และนักเรียน ม.6/1 เข้าร่วมเสวนา "ศึกบางระจัน" โดย สรภ.เทพสตรี
ประธานสภาวัฒนธรรมค่ายบางระจัน เข้าร่วมเสวนา
มีข้าราชการ ครู อาจารย์ พ่อค้า ประชาชน ร่วมเสวนาพอสมควร
ผอ.ศุภนัน บุญญา ท่านก็ให้ความสนใจมาก
ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์ ภายในอุทยานค่ายบางระจัน
วิทยากร อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเรื่องหลักฐานทางโบราณคดี เชื่อมโยงกับบางระจัน
ชาวค่ายบางระจันผู้สนใจ
ทุกๆบ่าย ของวันที่ 4-6 ก.พ.57 นักเรียนในจังหวัดสิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง มาร่วมปฏิญาณตน และอธิษฐานจิต
มีพระสงฆ์รับนิมนต์ มาให้คติธรรมจาก บางระจัน และโน้มนำให้นักเรียนแผ่เมตตา อธิษฐานจิต อุทิศแด่วีรชนผู้กล้าบ้านบางระจัน
ผู้นำกล่าวสดุดี น.ส.ลัดดาวัลย์ เชื้อนิล
ด.ญ.กวินนา การเวก ขับขานกาพย์ เสียงไพเราะฟังแล้วซาบซึ้ง
นายพานทอง แสงรุ่ง นำกล่วปฏิญาณ ทั้งหมดเป็นตัวแทนจาก ค่ายบางระจันวิทยาคม
วันที่ 6 ก.พ.นักเรียนจาก ค่ายบางระจันวิทยาคม(ทั้งโรงเรียน) สิงหพาหุฯ ศรีวินิตวิทยาคม ทองเอนวิทยา ร่วมงานนี้กว่า 2,000 คน
นักเรียนจากโรงเรียนผู้นำวิถีพุทธ ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ภาคค่ำมีแสง สี เสียง และนี่คือมุมหนึ่งถูกประดับที่ฐาน เป็นสีธงชาติ
ขอสุข สวัสดี จงบังเกิดกับผู้ทำดี "ข้าจะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้าจะเทิดทูลวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระจัน ข้าจะรักแผ่นดินเกิด รักสามัคคี และเป็นคนดีของสังคม
วันที่ 6 ก.พ.นักเรียนจาก ค่ายบางระจันวิทยาคม(ทั้งโรงเรียน) สิงหพาหุฯ ศรีวินิตวิทยาคม ทองเอนวิทยา ร่วมงานนี้กว่า 2,000 คน
นักเรียนจากโรงเรียนผู้นำวิถีพุทธ ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
ภาคค่ำมีแสง สี เสียง และนี่คือมุมหนึ่งถูกประดับที่ฐาน เป็นสีธงชาติ
ขอสุข สวัสดี จงบังเกิดกับผู้ทำดี "ข้าจะจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้าจะเทิดทูลวีรกรรมอันกล้าหาญของชาวบ้านบางระจัน ข้าจะรักแผ่นดินเกิด รักสามัคคี และเป็นคนดีของสังคม
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2557,21:58   อ่าน 1549 ครั้ง