ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
๒๕ ก.พ. ๕๗ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบฯ
เกียรติบัตรเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆ แต่มองให้ลึกๆ มันสะสมด้วยความดี นับสิบปีที่เดียว
ป้ายต้อนรับเตรียมงาน
นักเรียน ม.5/2 ช่วยจัดสถานที่ฝีมือผูกผ้าประดับในงาน
ตั้งใจ ละเอียดวัดทุกดอก ใจเย็น นี่แหละคุณธรรมข้อที่สำคัญ
สถานที่พร้อมร่วมแรงตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักการ
เช้าอันสดใส ของวันที่ ๒๕ ก.พ.บริเวณ ลานเมตตาธรรม ข้างริมสระน้ำ
พระคุณเจ้า และคณะกรรมการฝ่ายธรรมะ ได้มาถึงและสัมผัสกับบรรยากาศที่สงบ แต่แจ่มใส
พระอาจารย์ ตรวจตรา ณ ลานแห่งนี้เป็สถานที่ฝึกเมตตาต่อสัตว์ร่วมโลก ท่านสามารถให้อาหารปลาในสระน้ำ
ร่วมให้อาหารปลา
นักเรียนแกนนำ กราบนมัสการต่อพระคุณเจ้า ก่อนที่จะนำท่านไปยังวิหารและชมกิจกรรมต่างๆ
อีกฟากหนึ่งเป็นลานธรรม"ธรรมมุนี" นักเรียนกำลังปฏิบัติกิจกรรม
คณะกรรมการทุกฝ่ายมาพร้อมกัน ณ ห้องประชุม e-classroom เพื่อรับฟังการรายงาน
ประธานกรรมการ รองฯวัฒนา โคตรมี สพม.๕ ผอ.ประสิทธิ์ ปราชญ์ศรี ศน.ปรีชาพล ทองอ่อน
ตัวแทนนักเรียนกล่าวทักทาย เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวแทนนักเรียนกล่าวทักทาย เป็นภาษาฝรั่งเศส
ประธานนักเรียน กล่าวรายงานข้อมูลเบื้องต้น
ผอ.มานิตย์ กล่าวรายงานและนำเสนอผลงานตามประเด็น
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระ เข้ารับฟัง
นี่ก็คือสิ่งที่อยู่ในวิสัยทัศน์ ทำให้เหมือนบ้าน อบอุ่น สะอาด เป็นระเบียบ น่าอยู่
ผอ.และคณะครู นักเรียนร่วมรับเกียรติบัตรแห่งความภูมิใจ
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,00:00   อ่าน 1633 ครั้ง