ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวความเคลื่อนไหว
การประชุมปฏิบัติการ
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  วันศุกร์ที่พวกเราชาว ค.บ.คุณครูทุกคน ร่วมแรงกันพัฒนาตนเอง ด้วยการเชิญ วิทยากร ศน.หัทยา  เข็มเพ็ชร ให้ความรู้การจัดทำแผนการสอนที่บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  อาเซียน  การคิดวิเคราะห์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2557,00:00   อ่าน 483 ครั้ง