ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาครูแกนนำทักษะการคิด
โครงกนจะผลัดเปลี่ยนการพัฒนาการเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด  ด้วยการนิเทศ  ๓  เส้า  ๔  เสริม   ครู ๓  คนจะผลัดเปลี่ยนกันนิเทศ  นำมาสรุป ในรอบแรก  จากนั้นรอบสอง  ช่วยกันพัฒนารูปแบบ  ๔ เสริม คือ  โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้  กลุ่มเครือข่ายฯ และสพม.๕
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 1154 ครั้ง