ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวความเคลื่อนไหว
นักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑
ตารางสอนซ่อมเสริม และสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๗
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม  อ.ค่ายบางระจัน  จ.สิงห์บุรี
วันเดือนปี                           กลุ่มสาระฯ         ห้อง

๑๕-๒๑ - ภาษาไทย ๑๒๔
ตุลาคม - คณิตศาสตร์ Lab คณิตฯ
๒๕๕๗ - วิทยาศาสตร์ Lab วิทย์
- สังคมศึกษาฯ ๑๒๑ , ๑๒๒
- ภาษาต่างประเทศ ป.ช.ส.

๒๑-๒๓ - การงานอาชีพฯ ห้องปฏิบัติการอาชีพ
ตุลาคม - ศิลปะ ห้องศิลปะ , ดนตรี
๒๕๕๗ - สุขศึกษาฯ ห้องสุขศึกษา


สิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติในการสอบแก้ตัว
๑.  เวลาที่ใช้สอบ  เริ่มตั้งแต่  ๐๘.๓๐ น.  -  ๑๖.๐๐ น.
๒.  ถ้าภายในวันเดียวเสร็จไม่ทัน  ให้นักเรียนติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนด้วยตนเอง  จนกว่าจะเสร็จสิ้น
๓.  การติดต่อกับทางโรงเรียน ให้นักเรียนแต่งกายด้วย เครื่องแบบนักเรียน เท่านั้น


โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2557,04:32   อ่าน 662 ครั้ง