ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 976) 15 ก.พ. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 915) 01 ก.ค. 60
ทำบุญครบรอบ 40 ปี ค.บ.และทอดผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 942) 08 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 1276) 08 มี.ค. 60
ยกเลิกรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 892) 30 ธ.ค. 59
สแกน QR Code เพื่อเข้าชมสื่อคนรุ่นใหม่รู้ทัน มั่นใจ เลือกใช้สื่อ (อ่าน 878) 01 ส.ค. 59
สแกน QR Code เพื่อเข้าชมหนังสั้นไม่สาย (อ่าน 756) 01 ส.ค. 59
สแกน QR Code เพื่อเข้าชมโครงการชาว ค.บ. ร่วมใจประหยัดพลังงาน (พลังคิด สะกิดโลก) (อ่าน 821) 29 ก.ค. 59
สรุปผลการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน 2559 (อ่าน 1071) 29 ก.ค. 59
การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน (อ่าน 2138) 22 ก.ค. 59
วันสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน (อ่าน 1301) 23 ม.ค. 59
เปิดเรือน เยือนค่าย Open House (อ่าน 951) 25 ธ.ค. 58
ประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด (อ่าน 1379) 13 ก.ค. 58
ทุนกรุงไทยสานฝัน (อ่าน 1692) 16 พ.ค. 58
ผลการคัดเลือกการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อ่าน 915) 09 เม.ย. 58
ประชุมผู้บริหาร (อ่าน 890) 30 ม.ค. 58
นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๑ โดย ศน.หัทยา (อ่าน 1052) 15 ธ.ค. 57
สัมมนาครูแกนนำทักษะการคิด (อ่าน 1173) 13 ก.ย. 57
พระนิสิตปีที่ 4 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงเรียน (อ่าน 1159) 17 ส.ค. 57
๑๗ ก.ค.บมจ.ธนาคารกรุงไทยมอบเงินให้โรงเรียน (อ่าน 1053) 19 ก.ค. 57
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ๑ กอง ร่วมสวนสนาม (อ่าน 1007) 15 ก.ค. 57
โครงการค.บ.สร้างพลังคิดสะกิดโลก (อ่าน 1207) 04 มิ.ย. 57
นักเรียนใหม่เข้าค่ายเตรียมความพร้อม (อ่าน 968) 04 มิ.ย. 57
ค่ายคุณธรรมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 948) 28 มี.ค. 57
๒๕ ก.พ. ๕๗ ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบฯ (อ่าน 1659) 25 ก.พ. 57
๔ ก.พ. สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน (อ่าน 1573) 02 ก.พ. 57
นิเทศโรงเรียน ครั้งที่ ๒ สพม.๕ (อ่าน 1080) 28 ม.ค. 57
ปตท.เปิดโลกปิโตเลียม (อ่าน 1120) 17 ม.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพชรบุรี (อ่าน 1740) 26 ธ.ค. 56
สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น (อ่าน 1112) 17 ธ.ค. 56
นิทรรศการ 3 H (อ่าน 1278) 28 พ.ย. 56
ค.บ.เป็นสนามสอบธรรม (อ่าน 1255) 26 พ.ย. 56
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 1220) 07 ก.ย. 56
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (อ่าน 1621) 16 ส.ค. 56
ประชุมพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะด้าน ICT ของนักเรียน (อ่าน 1173) 03 ส.ค. 56
การนิเทศแบบเต็มพิกัด (อ่าน 1285) 03 ส.ค. 56
ผอ.ศึกษาดูงาน สิงคโปร์ (อ่าน 1113) 01 ส.ค. 56
ประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน (อ่าน 1437) 26 ก.ค. 56
พระอาจารย์...กับรางวัลบุคคลแห่งปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1697) 16 มิ.ย. 56
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย (อ่าน 1311) 14 มิ.ย. 56