ข่าวความเคลื่อนไหว
พิธีราชสดุดีลูกเสือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 7) 25 พ.ย. 64
โครงการอบรมยุวเกษตรกร (อ่าน 7) 25 พ.ย. 64
การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา (อ่าน 30) 22 พ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนจัดการเรียนรู้และการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว9(PA) (อ่าน 10) 22 พ.ย. 64
ภาพกิจกรรมการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 7) 17 พ.ย. 64
รองผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 10) 09 พ.ย. 64
การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม (อ่าน 60) 04 พ.ย. 64
มาตรการคัดกรองนักเรียน (อ่าน 7) 04 พ.ย. 64
เปิดภาคเรียน 2/2564 (อ่าน 10) 04 พ.ย. 64
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3435) 26 ก.ย. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 (อ่าน 3436) 26 ก.ย. 63
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 3432) 26 ก.ย. 63