ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวความเคลื่อนไหว
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 135) 01 ก.ค. 60
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 166) 17 มี.ค. 60
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 140) 08 มี.ค. 60
Spirit of ASEAN (อ่าน 531) 21 ต.ค. 58
สพม.๕ : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สิงห์บุรี ครั้งที่ ๖๕ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 667) 10 ก.ย. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อ่าน 637) 05 ส.ค. 58
ประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ : สอบกลางภาคเรียน (อ่าน 722) 20 ก.ค. 58
สพม.๕ ; จังหวัดอ่างทอง เป็นเจ้าภาพศิลปหัตถกรรมนีกเรียน (อ่าน 924) 29 มี.ค. 58
วันเกียรติยศ 58 (อ่าน 608) 29 มี.ค. 58
ปฏิทินปฏิบัติการงานโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม (อ่าน 662) 07 ต.ค. 57
นักเรียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ (อ่าน 662) 02 ต.ค. 57
ศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม.๕ สิงห์บุรี (อ่าน 1311) 17 ส.ค. 57
กำหนดประเมินผลกลางภาคเรียน 30-1 ส.ค.2557 (อ่าน 710) 25 ก.ค. 57
๒๙ ก.ค.วันภาษาไทยแห่งชาติ (อ่าน 587) 25 ก.ค. 57
๒๔ ก.ค.การศึกษาพิเศษบรรยาย (อ่าน 632) 25 ก.ค. 57
๒๑ ก.ค.กรรมการประเมินภายใน (อ่าน 584) 25 ก.ค. 57
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเยี่ยม (อ่าน 509) 18 ก.ค. 57
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บมจ.กรุงไทย โครงการกรุงไทยสานฝัน มอบเงิน (อ่าน 542) 10 ก.ค. 57
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเรียนรวม (อ่าน 538) 20 มิ.ย. 57
การสอบ LAS (อ่าน 489) 20 มิ.ย. 57
การประชุมปฏิบัติการ (อ่าน 482) 20 มิ.ย. 57
ค.บ.ฝึก ๕ ห้องชีวิตให้กับนักเรียนทุกคน เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 505) 04 มิ.ย. 57
ค.บ.รวมพลังคิดสะกิดโลก (อ่าน 471) 04 มิ.ย. 57
วันก่อตั้งโรงเรียน (อ่าน 655) 22 มี.ค. 57