กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนัสชัย สีสด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรายุทธ พันอัม
ครูอัตราจ้าง