กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางปิรัญทณา ชาชำนาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายถาวร เพชรหญีต
ครูอัตราจ้าง