ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,21:52  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ขนมไทย
ชื่ออาจารย์ : นางปราณี ขำศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,19:15  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ชุมชนออนไลน์ เว็บ EDMODO เพื่อจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ม่วงปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2555,13:10  อ่าน 1900 ครั้ง
รายละเอียด..